e- mail: zuzka@zuzkakuchar.sk

mobil: 0903118115

facebook: Mami vyčaruj mi hru

Zuzka Kuchár

elianto s.r.o.

Firmova 7

85110 Bratislava

IČ: 46479147

IČ DPH: SK2820016364

Zapísaná v obchodnom registri OS BA I. , odd Sro, vložka č. 78049/B